Älgförvaltningen

Skriftlig fråga 2017/18:1380 av Betty Malmberg (M)

Betty Malmberg (M)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

När riksdagen 2012 beslutade om en ny älgförvaltning var syftet att det bland annat skulle leda till minskade betesskador och viltolyckor med älg. Till följd av omfattande tillväxt av annat klövvilt har problemen på dessa områden trots detta eskalerat. Detta har bland annat lett till att Naturvårdsverket lär ha begärt att regeringen ska ge myndigheten i uppdrag att ta fram ett fördjupat kunskapsunderlag om flerartsförvaltning. Detta vore mer än önskvärt.

I samband med ett studiebesök i skogarna runt Linköping blev jag uppmärksammad på de stora problem som viltet orsakar i Östergötland. På vägarna handlar det om cirka tio viltolyckor per dag, och i skogen är hela 70 procent av alla tallar skadade, men även gran- och lövskog. Enligt beräkningar från Södra Skogsägarna motsvarar betesskadorna i hela Götaland en samhällsekonomisk kostnad på 10 miljarder kronor.

Med hänvisning till detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Är statsrådet beredd att införa flerartsförvaltning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-05-29 Överlämnad: 2018-05-30 Anmäld: 2018-05-31 Svarsdatum: 2018-06-07 Sista svarsdatum: 2018-06-07
Svar på skriftlig fråga