Ålfiskestopp i alla EU-vatten

Skriftlig fråga 2017/18:204 av Jens Holm (V)

Jens Holm (V)

till Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

 

Utfallet av förhandlingarna om fiskekvoter i Östersjön med EU:s fiskeministrar i oktober blev en vinst för kortsiktiga vinstintressen och en förlust för vetenskapliga rekommendationer. Bland annat gick inte EU-kommissionens förslag om ålfiskestopp i Östersjön igenom, och fiskekvoterna för torsk blev betydligt högre än EU:s rekommendationer. Även om en röstförklaring gjordes är det beklagligt att Sverige röstade för dessa försämringar. Ålen är i dag akut utrotningshotad, och Sverige har ett ansvar för att bevara den, inte minst då de flesta könsmogna ålar (blankålar) från Östersjöregionen vandrar ut längs vår kust. Sverige bör därför vara ledande för att skydda arten i nödvändig utsträckning. Vänsterpartiet anser att Sverige bör införa ett totalförbud mot allt riktat fiske på ål. För Sverige finns inget hinder mot att införa ett sådant ensidigt fiskestopp.

Enligt uppgift ska Sverige vid förhandlingar i oktober ha uttryckt stöd för att EU-kommissionen ska återkomma med ett nytt förslag gällande ålen till kvotförhandlingarna för östra Atlanten i december. Ett totalförbud mot ålfiske i alla EU-vatten borde vara det mest optimala och rimliga förslaget för att rädda den utrotningshotade ålen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Sven-Erik Bucht:

 

Avser statsrådet att i kommande kvotförhandlingar för östra Atlanten i december verka för att ett förbud mot ålfiske ska införas i alla EU-vatten?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-11-01 Överlämnad: 2017-11-02 Anmäld: 2017-11-07 Svarsdatum: 2017-11-08 Sista svarsdatum: 2017-11-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga