Planerat tekniskt arbete

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Ålfiske med grimgarn

Skriftlig fråga 2009/10:602 av Jeppsson, Peter (s)

Jeppsson, Peter (s)

den 4 mars

Fråga

2009/10:602 Ålfiske med grimgarn

av Peter Jeppsson (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Ålfiske med grimgarn är enligt regler från Fiskeriverket förbjudet på grund av att beståndet tidigare år har uppvisat en minskning. Det fanns även en oro för oönskade bifångster.

Länsstyrelsen i Blekinge anser dock att problemet med bifångster är mycket begränsat i jämförelse med annat fiske som bedrivs i Östersjön. Länsstyrelsen anser även att undantag för fiske med grimgarn bör kunna ske då det är viktigt för fiskarens försörjning och då det småskaliga fisket ska stärkas. Antalet fiskare i Blekinge minskar och vid årsskiftet var det endast 125 fiskare i länet som hade en yrkeslicens. Det kustnära fisket är viktigt för att trygga jobben.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att grimgarn åter ska tillåtas vid ålfiske?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-04 Anmäld: 2010-03-04 Besvarad: 2010-03-10 Svar anmält: 2010-03-10
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-10)