Alependeln

Skriftlig fråga 2011/12:725 av Oskarsson, Christina (S)

Oskarsson, Christina (S)

den 9 augusti

Fråga

2011/12:725 Alependeln

av Christina Oskarsson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Nyligen kom beskedet att Alependeln inte får utlovad trafiktäthet med tåg till och från Göteborg. Detta är givetvis ett stort avbräck för de boende i Ale och för helheten i trafiksituationen i området. Dras därmed också busslinjen in som planerat kommer alltså läget för Aleborna att ha försämrats i stället för tvärtom.

 Västtrafik har investerat miljontals kronor i nya stationer för den nya Alependeln.

Regeringen har via Trafikverket mycket aktivt medverkat i planeringen och också investerat flera miljarder kronor i nya järnvägsspår mellan Göteborg och Trollhättan. Därigenom har man skapat förutsättningar för en kraftig utökning av trafiken med regiontågen. Staten har via Trafikverket ansvaret för att regiontågen ska få plats på spåren.

Jag vill därför fråga statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd om vilka åtgärder statsrådet planerar att vidta för att Alependeln ska gå som planerat från och med den 1 januari 2013?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-08-09 Anmäld: 2012-08-16 Besvarad: 2012-08-20 Svar anmält: 2012-08-23
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-08-20)