Åldringsrån

Skriftlig fråga 2021/22:1143 av Pontus Andersson (SD)

Pontus Andersson (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Åldringsrån har de senaste åren blivit ett allt vanligare inslag i Sverige. Ofta utger sig personer för att vara poliser, hantverkare eller vårdanställda för att kunna lura äldre människor att låta dem ta sig in i deras bostad och stjäla deras tillhörigheter. Detta hänsynslösa tillvägagångsätt har vi tidigare varit förskonade från i Sverige, och det är kanske också därför dessa människor ger sig på just äldre.

I Brås rapport Brott mot äldre från 2018 lyfts flera åtgärder för att skydda äldre. Bland annat nämns att äldre ständigt möter många nya ansikten inom hemtjänsten och att man skulle kunna införa ett lagkrav om utdrag ur belastningsregistret för nyanställda inom hemtjänsten. Rapporten uppmärksammar också Sveriges behandling av känsliga personuppgifter, som ofta är enkla att ta reda på.

Att ge sig på oskyldiga människor, inte minst människor som inte kan försvara sig, i deras eget hem, är enligt mig en ofattbart grym handling. Hemmet ska vara människors trygga plats, och den dagen man inte längre kan känna sig trygg i sitt eget hem har man förlorat en stor del av sin frihet.

Åldringsrånen är på många sätt symtomatiska för den utveckling mot ett mer våldsamt och mer otryggt land som Sverige har drabbats av. Även rån mot barn har blivit vanligare, vilket tyder på att dagens kriminella inte skyr några medel för att tillskansa sig det de vill komma åt.

Att åldringsrånen tillåts fortsätta år efter år är skamligt. Den tillit vi tidigare haft till våra medmänniskor blir som bortblåst om vi inte agerar för att stävja denna typ av brottslighet. Det finns redan en straffskärpningsgrund för brott mot äldre, men tydligt är att brottsligheten alltjämt tillåts förekomma. 

Med anledning av ovanstående väljer jag att ställa följande fråga till justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att införa, utreda och implementera för att bekämpa och förhindra brottslighet mot äldre?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-02-23 Överlämnad: 2022-02-24 Anmäld: 2022-02-25 Svarsdatum: 2022-03-02 Sista svarsdatum: 2022-03-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga