äldreskyddsombud

Skriftlig fråga 2002/03:263 av Wegendal, Lars (s)

Wegendal, Lars (s)

den 6 december

Fråga 2002/03:263

av Lars Wegendal (s) till socialminister Lars Engqvist om äldreskyddsombud

De 100 nya äldreskyddsombuden ska arbeta med att utveckla och granska äldreomsorgen. De ska anställas på landets länsstyrelser och Socialstyrelsen har ansvaret för tillsynen. Fördelning av medel har nu sänts till länsstyrelserna. Varje län tilldelas en basresurs. Undantag är Blekinge och Gotland som får en halv basresurs. Övriga medel fördelas utifrån antal invånare som är över 80 år enligt 2001 års statistik. Dessutom anger regeringen antalet ombud som ska finnas i varje län och jag utgår från att det är heltidstjänster. Denna fördelningsmodell ger Kronobergs län tre äldreskyddsombud och i pengar 1 280 000 kr. Men exempelvis Värmlands län får 1 742 000 kr för lika många tjänster. Skillnaden beror på att det finns fler invånare över 80 år i Värmland. Dock blir effekten att Värmland får tillräckligt med medel för att skapa sina tre tjänster medan Kronoberg inte får full täckning för sina kostnader för tre tjänster. Detta kan innebära att Kronoberg inte kommer att kunna anställa tre äldreskyddsombud på heltid.

Min fråga är vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att uppnå större rättvisa mellan länen.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-12-06 Anmäld: 2002-12-06 Besvarad: 2002-12-11 Svar anmält: 2002-12-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-12-11)