Äldres rätt till utomhusvistelse.

Skriftlig fråga 2016/17:1670 av Sten Bergheden (M)

Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Tyvärr är det inte alla i vårt land som de närmaste veckorna får möjlighet att njuta av sommar, sol, blommande ängar och ljumma vindar. Enligt Socialstyrelsens brukarundersökning i äldreomsorgen från 2016 var det nära 40 procent av de tillfrågade äldre på särskilda boenden som ansåg att möjligheterna till utomhusvistelse inte var tillräckligt bra. Det betyder att tusentals äldre människor i vårt land riskerar att inte få komma ut, trots att vi vet att det är bra för hälsan såväl psykiskt som fysiskt. Utan en tydligare rätt för äldre att komma ut är det risk att det inte sker alls i dag eller att promenader och andra utomhusaktiviteter för äldre dras in när kommunen ska spara pengar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:


Vad avser statsrådet att göra för att garantera att alla äldre inom omsorgen får möjlighet till utomhusvistelse?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-06-21 Överlämnad: 2017-06-22 Anmäld: 2017-06-26 Svarsdatum: 2017-07-05 Sista svarsdatum: 2017-07-05
Svar på skriftlig fråga