Äldres möjligheter till friluftsliv som friskvård

Skriftlig fråga 2020/21:881 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Friluftslivet spelar en viktig roll i arbetet för en bättre folkhälsa. Forskning visar att särskilt äldres hälsa påverkas positivt av kontakt med naturen i olika former.

Smittspridningen av covid-19 har medfört många restriktioner, vilket är nödvändigt i denna akuta samhällssituation. Restriktionerna har medfört att många människor isolerats under lång tid, vilket ökar risken för psykisk ohälsa. De som tillhör en riskgrupp är särskilt utsatta, till exempel äldre. Efter pandemin kommer särskilda insatser att behövas för att komma till rätta med problematiken rörande psykisk ohälsa. Friluftslivet kan komma att spela en ännu viktigare roll i detta.

Friluftsorganisationerna är i nuläget hårt belastade, både ekonomiskt och på andra sätt kopplade till pandemin. Regeringen bör därför ta fram förslag på hur äldres möjligheter till friluftsliv som friskvård kan säkerställas efter pandemin. 

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att äldres möjligheter till friluftsliv som friskvård ska kunna säkerställas efter pandemin?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-12-04 Överlämnad: 2020-12-07 Anmäld: 2020-12-08 Svarsdatum: 2020-12-16 Sista svarsdatum: 2020-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga