äldreomsorgen och Socialstyrelsen

Skriftlig fråga 1997/98:253 av Pålsson, Chatrine (kd)

Pålsson, Chatrine (kd)
Fråga 1997/98:253 av Chatrine Pålsson (kd) till statsministern om äldreomsorgen och Socialstyrelsen

När Socialstyrelsen våren 1996 lämnade sin slutrapport över genomförandet av den s.k. ädelreformen konstaterades allvarliga brister. Då fick Socialstyrelsen ett förnyat uppdrag av regeringen att fortsätta följa utvecklingen under åren 1997-2000.

När Socialstyrelsen nyligen överlämnade årets rapport om tillståndet för äldreomsorgen kommenterade socialminister Margot Wallström den med orden "Rapporten ger oss viktiga kunskaper och den är samtidigt ett värdefullt bidrag till diskussionen om vilka åtgärder som nu behöver vidtas både på kort och lång sikt för att förbättra situationen för de äldre".

Inrikesminister Jörgen Andersson har inte haft samma vinkel på sin kommentar. Han har tvärtom gått till motattack mot Socialstyrelsen och dess generaldirektör. Enligt citat i dagspressen anser han bl.a. att "Örtendahl drar grovt svepande, generella slutsatser på ett mycket tunt underlag".

Med tanke på de allvarliga signaler som har framkommit under hösten om vanvård av gamla och bristande kvalitet i äldreomsorgen är det anmärkningsvärt om regeringen inte kan ha en samlad uppfattning i denna för människovärdet oerhört centrala fråga.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag därför fråga statsminister Göran Persson:

Vilken är regeringens officiella hållning beträffande Socialstyrelsens årsrapport och tillståndet i äldrevården?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1997-12-11 Anmäld: 1997-12-15 Besvarad: 1997-12-17
Svar på skriftlig fråga