Äldreboende i Dalarna

Skriftlig fråga 2007/08:1325 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 11 juni

Fråga

2007/08:1325 Äldreboende i Dalarna

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Enligt prognoser från Länsstyrelsen i Dalarna kommer antalet innevånare över 65 år att öka från 55 000 år 2006 till 68 000 år 2025, det vill säga en ökning med 23 procent. Detta ställer självfallet krav på boendeplaneringen. Den måste ta stor hänsyn till äldre människors behov och service.

De kommunala allmännyttiga bostadsföretagen är här en viktig resurs. Därför finns det anledning att hysa starka farhågor om möjligheten att i framtiden nyttja dessa mot bakgrund av utredningen Allmännyttans villkor och förutsättningar. Den innehåller förslag som gör att allmännyttan avskaffas, vilket i sin tur minskar de kommunala bostadsföretagens roll i samhällsbyggandet.

För att klara ett kvalitetsmässigt bra boende för äldre krävs en stark allmännytta även i framtiden.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att samhället även i framtiden ska ha starka planeringsinstrument och väl fungerande allmännyttiga bostadsföretag som kan tillgodose bland annat de äldres behov av ett bra boende?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-11 Anmäld: 2008-06-11 Besvarad: 2008-06-18 Svar anmält: 2008-06-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-18)