Äldre och fallolyckor

Skriftlig fråga 2013/14:329 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 20 januari

Fråga

2013/14:329 Äldre och fallolyckor

av Hans Olsson (S)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

Varje år dör ca 1 500 personer till följd av en fallolycka, det vill säga ungefär fyra personer varje dag. Fallolyckor är den absolut största orsaken till dödsfall på grund av olyckor bland äldre.

De flesta fallolyckorna sker i hemmet, men de sker också på sjukhus och vårdinstitutioner.

År 2012 fick ca 50 000 över 65 år sluten sjukhusvård på grund av fallolyckor. Över 30 000 av dessa var kvinnor. Benskörhet framhålls som en av orsakerna till kvinnornas överrepresentation i statistiken.

De ekonomiska kostnaderna, utöver det mänskliga lidandet, har uppgetts till 14 miljarder och kan öka till 22 miljarder framåt 2050.

Fallolyckor måste i högsta grad ses som en åtgärdbar dödsorsak, det vill säga att genom systematiskt förebyggande arbete borde många dödsfall och skador kunna förhindras. Teknik är inte heller ointressant; försök med fjädrande golv håller på att tas fram av akademi och golvföretag i samarbete. Ytterst finns dock frågan om antal händer i vården och att dessa har tid för våra äldre.

Jag har följande fråga:

Genom vilka åtgärder avser statsrådet att minska antalet fallolyckor samt lidandet och samhällskostnaderna för dessa olyckor?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-01-20 Anmäld: 2014-01-21 Besvarad: 2014-01-29 Svar anmält: 2014-01-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-29)