ålderspensionssystemet

Skriftlig fråga 1998/99:295 av Fagerström, Ann-Marie (s)

Fagerström, Ann-Marie (s)
Fråga 1998/99:295 av Ann-Marie Fagerström (s) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om ålderspensionssystemet

den 28 januari

Det nya ålderspensionssystemet kommer till skillnad mot dagens följsamhet av prisindexering att gälla en kombination av pris- och inkomstindexering.

Kommer regeringen att införa detsamma vid utbetalning av förtidspension och arbetsskadelivränta under tiden fram till ålderspensioneringen?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-01-28 Anmäld: 1999-02-02 Besvarad: 1999-02-03
Svar på skriftlig fråga