Åldersgräns vid köp av energidryck

Skriftlig fråga 2013/14:599 av Hillevi Larsson (S)

Hillevi Larsson (S)

till Statsrådet Maria Larsson (KD)

 

Åtskilliga dödsfall bland barn och ungdomar har kunnat kopplas till konsumtion av energidrycker. Även om ett underliggande hjärtfel, överdriven alkoholkonsumtion eller annat angetts som dödsorsak så har kombinationen med stora mängder energidryck bidragit till den fatala utgången. Enligt en forskningsstudie pumpade hjärtats kammare hårdare en timme efter försökspersonernas intag av energidryck vilket ledde till att hjärtrytmen förändrades. Forskaren Jonas Dorner menar att stort intag av koffein kan leda till snabba hjärtslag, hjärtklappning, förhöjt blodtryck och i värsta fall anfall eller plötslig död. Koffein är dessutom beroendeframkallande. Den höga koffeinhalten är kännetecknande för energidryck. Det finns ingen maxgräns för koffeininnehållet. Ofta motsvarar en liten burk energidryck en kopp kaffe, men det förekommer också att en liten burk motsvarar tre koppar kaffe. Det finns dessutom så kallade små shots till försäljning med extra hög koffeinhalt. Livsmedelsverket avråder personer med hjärtfel från att dricka energidryck. Detsamma gäller barn och gravida. Energidryck bör inte heller användas som törstsläckare, drycken fungerar i stället vätskedrivande. Särskilt bör drycken undvikas som törstsläckare kopplat till hård träning. Trots det förekommer det att barn ges energidryck som prestationshöjare i samband med träning och match. Många svenska butiker har infört en 15-årsgräns. Men det finns ingen lagstadgad åldersgräns, ingen maxgräns för koffeinhalten eller ens krav på varningstext. Enligt en europeisk studie är det framför allt barn 10–18 år som konsumerar energidryck, många överkonsumerar drycken och nära hälften blandar med alkohol (trots sin unga ålder).

Min fråga till ministern är:

Kan ministern tänka sig att verka för en åldersgräns vid köp av energidryck för att göra energidryck mindre lättillgänglig för barn?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-06 Överlämnad: 2014-05-07 Besvarad: 2014-05-14 Sista svarsdatum: 2014-05-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga