åldersgräns för privatläkare

Skriftlig fråga 2003/04:406 av Brodén, Anne Marie (m)

Brodén, Anne Marie (m)

den 5 december

Fråga 2003/04:406

av Anne Marie Brodén (m) till socialminister Lars Engqvist om åldersgräns för privatläkare

Under våren 2002 beslutade riksdagen att avskaffa åldersgränsen för privatläkare i lagen om läkarvårdsersättning vid behandlingen av en moderatmotion och hemställa hos regeringen att till riksdagen återkomma med förslag till lagändring.

Detta har ännu inte effektuerats december 2003. En enmansutredning under Susanne Eberstein har tittat på frågan och avlämnat sitt betänkande i våras där det föreslogs att åldersgränsen skulle lyftas från 67 till 70 år.

Ännu har vi inte sett något förslag till riksdagen från socialministern.

Under tiden faller varje dag alltfler privatläkare ut ur systemet och tvingas upphöra med sina verksamheter utan att kunna överlåta dem vidare till annan kollega. Sakta men säkert avvecklar man på detta sätt det privata alternativet.

Samtidigt växer köerna till sjukvården och patienter får inte den vård de har rätt till.

När kommer socialministern att presentera ett förslag på lagändring i enlighet med riksdagens beslut?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-12-04 Anmäld: 2003-12-05 Besvarad: 2003-12-10 Svar anmält: 2003-12-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-12-10)