Åldersdiskrimineringen i inkomstbeskattningen

Skriftlig fråga 2008/09:710 av Bjurling, Laila (s)

Bjurling, Laila (s)

den 6 mars

Fråga

2008/09:710 Åldersdiskrimineringen i inkomstbeskattningen

av Laila Bjurling (s)

till finansminister Anders Borg (m)

I en debattartikel den 2 mars i en stor svensk morgontidning menade två statsråd och två riksdagsledamöter från Folkpartiet liberalerna att det nu behövdes lagstiftning mot negativ särbehandling av äldre, även utanför arbetslivet.

Det så kallade jobbskatteavdraget är kanske just nu ett av de främsta exemplen på åldersdiskriminering. Äldre, som i många fall inte heller skulle orka arbeta vidare utifrån ohälsa, får efter ålderspensionen en högre skatt än när de förvärvsarbetade. Det bör understrykas att pension är uppskjuten lön och inte någon form av bidrag från samhället. Det är glädjande att två statsråd varav en partiledare nu vill ingripa mot denna diskriminering och särbehandling som vi socialdemokrater påtalat ända sedan statsrådet lade sin första budget.

Med anledning av den framförda kritiken vill jag fråga om finansminister avser att ta initiativ till att avveckla det åldersdiskriminerande jobbskatteavdraget.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-03-06 Anmäld: 2009-03-09 Svar anmält: 2009-03-13 Besvarad: 2009-03-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-03-13)