akutsjukvården i Sverige

Skriftlig fråga 2003/04:102 av Brodén, Anne Marie (m)

Brodén, Anne Marie (m)

den 17 oktober

Fråga 2003/04:102

av Anne Marie Brodén (m) till socialminister Lars Engqvist om akutsjukvården i Sverige

Det finns en tydlig vilja och önskan från olika landsting, professionen och från vårdpersonalen och olika fackliga organisationer, att omorganisera, rationalisera och förstärka kompetens och kvalitet inom den sjukhusbundna akutsjukvården. Olika sjukhus och regioner har infört eller planerar att införa olika modeller för att lösa de problem som finns i dag på akutmottagningar runtom i landet. Varbergs sjukhus i Halland är ett gott exempel på detta.

Anställning av speciella akutläkare har visat sig oerhört framgångsrikt för en bättre vård för patienten. Denna utveckling är nödvändig och viktig men hotas av det nyligen fattade beslutet avseende specialistutredningen. Beslutet att skjuta upp ställningstagandet kan uppfattas som logiskt ur perspektivet att hela specialistfrågan ska hanteras i beslutet och att det krävs ytterligare analys vad förslaget innebär till exempel för reumatiker.

Men för frågan om basspecialitet inom akutsjukvården innebär förseningen att det utvecklingsarbete som pågår om förändrat arbetssätt kommer att försvåras avsevärt och på många håll upphöra. Frågan om en basspecialitet inom akutsjukvården är av mer akut karaktär eftersom det är nyckeln till ett förbättrat omhändertagande av patienter på sjukhusens akutmottagningar.

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att underlätta för ett fortsatt arbete för att förbättra arbetet på akutmottagningar och akutavdelningar genom införandet av speciella akutläkare?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-10-17 Anmäld: 2003-10-17 Besvarad: 2003-10-22 Svar anmält: 2003-10-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-10-22)