akutplatser inom ungdomsvården

Skriftlig fråga 1998/99:863 av Härstedt, Kent (s)

Härstedt, Kent (s)
Fråga 1998/99:863 av Kent Härstedt (s) till socialministern om akutplatser inom ungdomsvården

den 18 augusti

 

I Helsingborgs stad har man alltsedan sommaren 1998 noterat ökade svårigheter att få tillgång till akutplatser inom ungdomsvården (§ 12-hem).

Flera gånger har Helsingborgs stad mötts av beskedet att inte någon plats finns att tillgå; att plats någonstans i landet kanske kan finnas att tillgå inom cirka tio dagar, men att det finns andra ungdomar i kö till samma platser. Prioriteringsgrund som SiS tvingats hålla sig till i dessa fall har varit huruvida ungdomen riskerar skada sig själv eller någon annan. I ett annat ärende resulterade platsbristen i att omhändertagandet fick upphöra - och förnyas ett antal veckor senare.

Jag vill med denna fråga belysa det ökade behovet av akutplatser/utredningsplatser för ungdomar med mycket skiftande problematik (missbruk, kriminalitet, psykiska problem, övergreppsproblematik, osv.) och påtala den situation som under den senaste tiden upplevts som ohållbar. Förhoppning är att SiS får möjligheter att på ett bättre sätt hjälpa kommunerna att leva upp till lagens intentioner och att ungdomar med akuta behov slipper att vänta i köer eller rentav bli avvisade och i stället får möjlighet till relevant bistånd.

 

Vilka initiativ ämnar regeringen ta för att råda bot på det senaste årets återkommande problem med att finna tillgång till akutplatser inom ungdomsvården (§ 12-hem)?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-08-18 Besvarad: 1999-09-01 Anmäld: 1999-09-14
Svar på skriftlig fråga