Akutgrupper mot rovdjursangrepp

Skriftlig fråga 2011/12:303 av Hultqvist, Peter (S)

Hultqvist, Peter (S)

den 19 januari

Fråga

2011/12:303 Akutgrupper mot rovdjursangrepp

av Peter Hultqvist (S)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Sedan 2006 har Länsstyrelserna i Dalarna och Värmland tilldelats 2 miljoner kronor vardera per år för så kallade akutgrupper när det gäller att bistå allmänheten vid rovdjursangrepp. En fältorganisation har skapats som dels arbetar med förebyggande åtgärder såsom informationsinsatser och installation av viltstängsel om rovdjur är närgångna, dels efter rovdjursangrepp hjälper till att eftersöka försvunna djur men också bistår med sanering. Särskilt viktiga i sammanhanget är rennäringens och fäbodbrukets situation.

Nu avser Naturvårdsverket att minska stödet till Dalarna och Värmland med 1,3 miljoner kronor per län, vilket får till effekt att länsstyrelserna inte kommer att kunna möta upp mot allmänhetens krav. Endast regelrätta besiktningar efter angrepp på tamdjur kan i så fall utföras. Detta blir en allvarligt sänkt ambitionsnivå.

Min fråga till landsbygdsministern är:

Vilka åtgärder avser landsbygdsministern att vidta med anledning av de negativa effekter som minskat stöd till de båda länsstyrelsernas akutgrupper innebär?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-01-19 Anmäld: 2012-01-19 Besvarad: 2012-01-25 Svar anmält: 2012-01-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-01-25)