aktivitetsgarantin

Skriftlig fråga 1999/2000:979 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 19 maj

Fråga 1999/2000:979

av Maria Larsson (kd) till näringsminister Björn Rosengren om aktivitetsgarantin

Den 1 augusti ska aktivitetsgarantin vara införd i hela landet. Det finns dock risk för att arbetet försenas och att den inte får den omfattning som det är tänkt, dels till följd av oklarheter i regelverket men också på grund av medelsbrist.

Länsarbetsnämnderna i Dalarna och Uppsala ger exempelvis uttryck för att man inte har medel till kringkostnaderna som köp av utbildningar, studiebesök och hyra av lokaler. Om aktiviteterna ska bekostas av ordinarie anslag kommer det att innebära såväl en begränsad verksamhet som att annan arbetsmarknadsutbildning reduceras. Genom att överföra medel inom anslaget A2, mellan utbildningsbidrag och kringkostnader, kan obalansen till viss del lösas. Vissa projekt kan eventuellt också delfinansieras via europeiska socialfondens mål 3.

Vilka åtgärder avser ministern vidta för att aktivitetsgarantin ska kunna införas med full kraft den 1 augusti?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-05-19 Besvarad: 2000-05-24 Anmäld: 2000-05-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-24)