aktivitetsersättning under studier

Skriftlig fråga 2003/04:1340 av Darell, Linnéa (fp)

Darell, Linnéa (fp)

den 16 juni

Fråga 2003/04:1340

av Linnéa Darell (fp) till statsrådet Berit Andnor om aktivitetsersättning under studier

Inför det nya läsåret ställs återigen frågan från ungdomar med funktionshinder om möjligheten till aktivitetsersättning under studietiden. Det senaste exemplet jag blivit uppmärksammad på är att högskolestudier jämställs med förvärvsarbete enligt försäkringskassans regelverk, vilket innebär att efter en viss kortare prövotid dras aktivitetsersättningen in och den studerande får söka studiemedel. Det kan ju tyckas rättvist om studieförutsättningarna och de ekonomiska förutsättningarna i övrigt varit lika. Men så är ofta inte fallet. För en studerande med gravt funktionshinder är levnadsomkostnaderna ofta högre just på grund av funktionshindret. Det kan vara kostnader för läkemedel, speciell kost och hyra. Behovet av service och utrymme gör att traditionellt studentboende inte är möjligt. Ofta saknas också möjligheten att dryga ut kassan genom arbete vid sidan av studier eller under lov.

Målet måste vara att alla som kan och vill ska kunna studera och skaffa sig ett yrke. Det är bra för individen och bra för samhället. Med de svårigheter, som studerande med funktionshinder möter, är risken att åtminstone vissa ger upp.

Vad avser statsrådet att göra för att studenter med grava funktionhinder ska klara sin ekonomiska situation under högskolestudierna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-06-16 Anmäld: 2004-06-16 Besvarad: 2004-06-30 Svar anmält: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-06-30)