Aktivitetsersättning för personer med funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2020/21:2256 av Saila Quicklund (M)

Saila Quicklund (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Antalet unga som får aktivitetsersättning, alltså den ersättning personer 19–29 år med sjukdom eller funktionsnedsättning kan få från Försäkringskassan, har de senaste åren minskat stadigt, och 7 av 10 av dem som nekas ersättningen hamnar i ekonomisk utsatthet. Även medarbetare på Försäkringskassan medger att situationen är problematisk.

Min fråga till statsrådet Ardalan Shekarabi är därför:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra situationen för personer med funktionsnedsättningar gällande deras möjligheter till att beviljas aktivitetsersättning? 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-18 Överlämnad: 2021-03-19 Anmäld: 2021-03-23 Svarsdatum: 2021-03-31 Sista svarsdatum: 2021-03-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga