AI och förändringar av svenskt arbetsliv

Skriftlig fråga 2019/20:566 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Artificiell intelligens, AI-teknik, finns nu och innebär fantastiska möjligheter för utveckling i många av våra företag. Vi kommer att kunna analysera data och utveckla på ett sätt som aldrig förr. Men som det ofta är med utveckling leder detta också till en mindre eller större påverkan på arbetsplatsernas arbetsuppgifter.

OECD anser att arbetsmarknaden genom AI kommer att genomgå stora förändringar liknande de vid tidigare stora strukturomvandlingar, som industrialiseringen. Detta kommer att innebära utmaningar för befolkningen. Gamla jobb kommer att försvinna och nya kommer att skapas. Gamla kompetenser kommer att bli överflödiga och nya kommer att behövas.

Med anledning av detta vill jag fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Hur avser ministern att agera för att förbereda den svenska arbetsmarknaden för denna stora strukturförvandling, och vilka konkreta åtgärder kommer minister att vidta i detta syfte under kommande år?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-05 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga