Ahmadiyya

Skriftlig fråga 2017/18:1473 av Jamal El-Haj (S)

Jamal El-Haj (S)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Ahmadiyya är en inriktning inom islam som etablerades av Mirza Ghulam Ahmad av Qadian 1889 i Punjab i Indien. Han gjorde anspråk på att vara den utlovade Mahdi. Ahmadiyya är i dag representerat i 209 länder med ett medlemsantal på 10–20 miljoner. I Sydasien beräknas runt 8,2 miljoner tillhöra ahmadiyya. I Pakistan, som före uppdelningen i Indien och Pakistan 1947 inrymde flest ahmadiyyer, beräknas antalet anhängare vara runt 2–4 miljoner. Ahmadiyyernas nuvarande högkvarter ligger i London.

Ahmadiyya har i organiserad form funnits i Sverige åtminstone sedan 1956, då Kamal Yousuf kom till Sverige från Pakistan. Aktiv mission bedrivs sedan mitten av 1970-talet och rörelsen har fått en del svenska konvertiter. Medlemsantalet ökade under 1970-talet, då åtskilliga ahmadiyyaanhängare flydde förföljelser i Pakistan. Fem församlingar finns i Sverige och de driver två moskéer: Nasirmoskén i Göteborg och Mahmoodmoskén i Malmö. Verksamhet bedrivs även i andra städer

Ahmadiyya tar tydligt avstånd från våld och terrorism. De betraktas som kättare av främst de fundamentalistiska rörelserna inom islam. Rörelsen är dock illa sedd även bland många muslimska statsledningar.

De många ahmadiyyerna i Pakistan har ända sedan 1950-talet förföljts systematiskt. År 1974 antog Pakistans parlament ett konstitutionellt tillägg som innebar att ahmadiyyer förklarades vara icke-muslimer. År 1984 tillkom ytterligare lagar i Pakistans författning med straff på tre år till dödsstraff om en ahmadiyya säger sig vara muslim, med ord eller fysisk framställning. Under 2000-talet har årliga attacker skett mot ahmadiyyer, med många dödsoffer och också i syfte att förstöra rörelsens historiska byggnader och moskéer.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

Genom vilka initiativ vill ministern uppmärksamma ahmadiyyerna i världen och i synnerhet deras pressade situation i Pakistan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-11 Överlämnad: 2018-06-12 Anmäld: 2018-06-13 Svarsdatum: 2018-06-20 Sista svarsdatum: 2018-06-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga