Ahmadiyamuslimernas situation i Pakistan, Bangladesh och Indonesien

Skriftlig fråga 2005/06:1821 av Fagerström, Ann-Marie (s)

Fagerström, Ann-Marie (s)

den 14 juni

Fråga 2005/06:1821 av Ann-Marie Fagerström (s) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Ahmadiyamuslimernas situation i Pakistan, Bangladesh och Indonesien

Senaste rapporterna från respektive länder och även från Human Rights Watch, Amnesty, FN, Human Rights-kommissionen och rapporten från Sverige om mänskliga rättigheter från 2005 påpekar särskilt att det finns särskilda grunder för att länderna bryter mot FN:s konvention om mänskliga rättigheter.

Människor har blivit mördade på öppen gata på grund av religiös tillhörighet och berörda familjer får ingen hjälp från myndigheter. Moskéer och egendom som tillhör församlingarna har blivit konfiskerade av myndigheterna. Regeringarna i dessa länder tar ingen hänsyn till de mänskliga rättigheterna. Det finns särskilda lagar i framför allt Pakistan som går stick i stäv med FN:s krav på mänskliga rättigheter.

Vi kan inte längre stå passiva och titta på. Den svenska regeringen måste nu tillsammans med EU kraftfullt markera att vi inte accepterar den utveckling som nu sker.

Vid flera tillfällen har jag tagit upp denna fråga med regeringen och fått svaret att åtgärder ska vidtas tillsammans med EU. Dock har ännu ingenting hänt och lidandet fortgår.

Vilka åtgärder avser utrikesministern att vidta för att Ahmadiyamuslimerna ska kunna få utöva sin religion utan att få sina mänskliga rättigheter kränkta?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-06-14 Anmäld: 2006-06-15 Besvarad: 2006-06-28 Svar anmält: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-06-28)