Ägarstyrning i Nordea

Skriftlig fråga 2011/12:63 av Persson, Peter (S)

Persson, Peter (S)

den 21 oktober

Fråga

2011/12:63 Ägarstyrning i Nordea

av Peter Persson (S)

till statsrådet Peter Norman (M)

Bankväsendet och då främst de fyra svenska storbankerna kritiseras allmänt för att öka sin lönsamhet och sina vinstmarginaler på spararnas och låntagarnas bekostnad. Samtidigt förs en diskussion om att bankväsendet måste rusta sig och kunna klara den kris som sprider sig över Europa.

En av storbankerna har uppmärksammats särskilt i SVT:s granskning av bankväsendet. Lönsamhetskraven ska skruvas upp till 15 procents avkastning på eget kapital samtidigt som 2 000 anställda ska bort. Ett analysföretag har utnämnt banken till den storbank i Sverige som förvaltat sina fondkunders pengar sämst. I debatten har också visats att kundernas bankrådgivare i själva verket också är bankernas säljare som ser till att bankkunderna sparar i fonder med avgifter som bankerna får intäkter ifrån. Det blir snarare bankernas avkastningsintresse än kundernas placeringsintresse som styr bank-fondrådgivningen.

Finansmarknadsministern har i SVT valt att ställa sig vid sidan av problematiken. Hans enda råd var att byta bank. Problemet är ju att alla banker i princip fungerar som den bank som särskilt utpekats.

Som ägare i Nordea borde staten agera på den kommande bolagsstämman. Hur, gav statsrådet dock ingen indikation på.

Hur avser statsrådet att agera genom statens ägarstyrning av Nordea och i sin roll som finansmarknadsminister för att åstadkomma ett solitt bankväsen, rimliga lånevillkor och ett sparande med god avkastning?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-10-21 Anmäld: 2011-10-25 Besvarad: 2011-10-26 Svar anmält: 2011-10-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-10-26)