Ägandet i Kockums varv

Skriftlig fråga 2011/12:334 av Jeppsson, Peter (S)

Jeppsson, Peter (S)

den 27 januari

Fråga

2011/12:334 Ägandet i Kockums varv

av Peter Jeppsson (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

I slutet av förra veckan blev det känt att ett privat nyuppstartat företag har haft hemliga förhandlingar med den tyska ägaren Thyssen Krupp, som bland annat äger Kockums och varvet i Karlskrona, om övertagande av centrala delar av verksamheten. Förhandlingar har skett utan vetskap och inblandning från den svenska varvsledningen och har syftat till att bryta loss den viktiga kompositdelen i verksamheten, den del som bland annat används vid produktion av ytstridsfartyg och civila båtar.

Kockums varv förser den svenska marinen med krigsmateriel i form av militära fartyg och u-båtar. Ägandet i varvet är därför inte enbart en näringslivsfråga utan i högsta grad en fråga om nationella svenska intressen. Försvarets materielverk, FMV, har tidigare sagt att en avknoppning och försäljning av dessa delar av Kockums verksamhet inte är acceptabel. FMV gör bedömningen att tekniken som skulle beröras av affären innehåller sekretessbelagd information som är viktig för rikets säkerhet. Därför är en försäljning inte möjlig utan skriftligt godkännande av den svenska staten.

Jag vill därför fråga försvarsministern hur han avser att agera för att värna den kompetens och utvecklingskraft som finns vid Kockums och de svenska försvars- och säkerhetsintressen som är knutna till detta.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2012-01-27 Anmäld: 2012-01-31 Besvarad: 2012-02-08 Svar anmält: 2012-02-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-02-08)