Äganderätten och fritt handredskapsfiske

Skriftlig fråga 2005/06:233 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 25 oktober

Fråga 2005/06:233 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist (s)

Äganderätten och fritt handredskapsfiske

År 1985 ändrades fiskelagen och det blev då möjligt med fritt handredskapsfiske.

På land har markägare en ”hemfridszon”. Detta saknas helt för den som äger vatten. Kommersiell fisketurism sker på skärgårdsbornas vatten @ ett vatten som de vårdar för att få fiskebeståndet att öka. Det fria handredskapsfisket kränker och inskränker äganderätten.

Ett sätt att komma till rätta med problemet, och samtidigt göra det möjligt för skärgårdsbor att kunna vårda fiskebeståendet och själva till viss del kunna leva på sitt fiske, vore att sätta en gräns för var fritt handredskapsfiske får förekomma. Om ägaren till fiskevatten innanför denna gräns vill låta andra fiska så skulle detta kunna ske genom att vatten- och markägaren säljer fiskekort och därmed gör upp om vilka villkor som gäller, till exempel att fiske inte får ske under fiskarnas lektid.

Är statsrådet beredd att verka för att ändra fiskelagen så att gränsen för var fritt handredskapsfiske får förekomma införs?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-10-25 Anmäld: 2005-10-26 Besvarad: 2005-11-02 Svar anmält: 2005-11-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-11-02)