Afrikas horn

Skriftlig fråga 2008/09:924 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 13 maj

Fråga

2008/09:924 Afrikas horn

av Carina Hägg (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Sveriges ordförandeskap i EU närmar sig. Vi socialdemokrater har under året anordnat ett heldagsseminarium om Afrikas horn. Jag anser att det är värt att få en efterföljare. Ländernas utmaningar och konflikter på Afrikas horn hänger nära samman. Det kommer oroande signaler men samtidigt finns goda exempel och engagerade demokratiföreträdare att lyfta fram. IGAD, som har sitt säte i Djibouti, är i detta sammanhang en naturlig samverkanspartner och Afrikanska unionen har en viktig roll. Jag menar att en samlad regional ansats som ger länder och regioner utrymme kan vara en konstruktiv väg för samverkan och närmande mellan EU och länderna på Afrikas horn.

Min fråga till utrikesminister Carl Bildt är om han under ordförandeskapet i EU kommer att ta initiativ till en regional konferens med företrädare från Afrikas horn.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-13 Anmäld: 2009-05-13 Besvarad: 2009-05-20 Svar anmält: 2009-05-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-20)