Afrikansk svinpest

Skriftlig fråga 2019/20:36 av Åsa Coenraads (M)

Åsa Coenraads (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Afrikansk svinpest sprider sig runt om i Europa. Sverige är direkt utsatt från Östeuropa och Ryssland. Nu kommer även rapporter om enstaka utbrott i Belgien.

Smittan sprids snabbt via djur men även genom livsmedel. Även om det pågår en informationskampanj vid rastplatser och svenska gränser är risken för spridning stor.

Afrikansk svinpest är ett hot mot den svenska tamgrisen och den viltlevande vildsvinsstammen. Runt Västerås finns en av Sveriges mest koncentrerade tamsvinsuppfödningar, och ett utbrott i Västmanland skulle få förödande konsekvenser för svensk grisuppfödning i stort.

Det pågår forskning via Statens veterinärmedicinska  anstalt (SVA), och Jordbruksverket har en expertgrupp samlad; det saknas emellertid någon med det övergripande ansvaret att synkronisera SVA, Jordbruksverket, jägarkåren och civilsamhället.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Avser statsrådet att redovisa en konkret plan för hur Sverige kommer att agera vid ett eventuellt utbrott av afrikansk svinpest?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-20 Överlämnad: 2019-09-23 Anmäld: 2019-09-24 Svarsdatum: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-02
Svar på skriftlig fråga