Afrikanerna och Afrikas jord

Skriftlig fråga 2009/10:5 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 16 september

Fråga

2009/10:5 Afrikanerna och Afrikas jord

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

I stället för att stödja en utveckling av afrikanskt jordbruk och köpa Afrikas jordbruksprodukter försöker rika länder att ta över Afrikas jordar, rapporterar Afrikagrupperna. I samband med de ökade livsmedelspriserna har en rad icke-afrikanska länder, med Kina, Indien, Sydkorea, Storbritannien och de arabiska Gulfstaterna i täten, tagit över stora markområden i Afrika. Detta har skett både genom köp och arrenden. Det rör sig om stora områden. I Sudan använder Sydkorea 690 000 hektar för att odla vete och Förenade Arabemiraten, som redan har 30 000 hektar där, investerar i ytterligare 378 000 hektar. I Tanzania försöker Saudiarabien att få tillgång till 500 000 hektar mark. Ännu större områden hyrs ut för bränsleproduktion. I Demokratiska republiken Kongo har Kina fått tillgång till 2,8 miljoner hektar av regnskogsområden för att skapa världens största plantage för oljepalmer och förhandlar dessutom med Zambia om två miljoner hektar. Brittiska bolag har säkrat stora områden i olika afrikanska stater. Madagaskar hade ett avtal med Sydkorea om att hyra ut 1,3 miljoner hektar på 99 år och ytterligare 465 000 hektar hade hyrts ut för risodling till ett indiskt bolag. Kontrakten har annullerats av den nya regimen. En undersökning gjord nyligen på uppdrag av FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, visar att uppköp av jordbruksmark kan leda till att fattiga människor förlorar tillgång till mark, vatten och andra resurser. Enligt undersökningen saknar många länder mekanismer för att skydda lokala rättigheter och förhandlingarna kan leda till markaffärer som förbiser den lokala befolkningens intressen.

Avser utrikesministern att genom EU och FN aktualisera frågan om det moraliskt tveksamma i att rika länder i egna syften använder fattiga länders jordar för storskalig livsmedelsproduktion?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-09-16 Anmäld: 2009-09-16 Besvarad: 2009-10-01 Svar anmält: 2009-10-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-10-01)