afghaners familjeåterförening i Sverige

Skriftlig fråga 2001/02:61 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)

den 12 oktober

Fråga 2001/02:61

av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om afghaners familjeåterförening i Sverige

Svenska ambassaden i Teheran har meddelat att man inte längre tar emot ansökningar om familjeåterförening i Sverige från afghanska medborgare. Den svenska ambassaden i Islamabad svarar, den som vänder sig dit i samma ärende, att man saknar almanackor som sträcker sig över 2004 och att man därför ej kan ta emot ansökningar.

Mot denna bakgrund vill jag fråga statsrådet Klingvall:

Avser regeringen vidta åtgärder för att se till att det ges praktiska möjligheter för afghanska medborgare att ansöka om familjeåterförening med familjemedlemmar bosatta i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-10-12 Anmäld: 2001-10-16 Besvarad: 2001-10-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-10-18)