Adresser -- en resurs för viktiga samhällsfunktioner

Skriftlig fråga 2006/07:384 av Zander, Solveig (c)

Zander, Solveig (c)

den 15 december

Fråga

2006/07:384 Adresser – en resurs för viktiga samhällsfunktioner

av Solveig Zander (c)

till statsrådet Mats Odell (kd)

Adresser på landsbygden är viktiga data för olika ”blåljusverksamheter” för att garantera säkerhet för boende och företag/verksamheter. Men de är även mycket viktiga för utvecklingen inom olika näringar såsom turism, transporter och företag/verksamheter. Att ha lägesbestämda adresser är extra viktigt på landsbygden beroende på att det är svårt att hitta på landsbygden där också skyltningen är bristfällig.

Även för samhällsplanering i allmänhet är det viktiga data, exempelvis för planering av skolskjutsar, hemtjänst, färdtjänst, sophämtning. Men situationen i dag är sådan att landsbygdsadresser släpar efter på grund av att det krävs stora resurser för kommunerna att sätta dem. På många håll prioriteras inte detta.

Man kan därför säga att det är en viktig landsbygdsfråga att få adresser till stånd på landsbygden. Med befintliga resurser kommer det i delar av landet att dröja ytterligare fem år innan kommunerna blivit klara med dessa adresser. Anledningen till det stora resursbehovet är att det går åt många persontimmar för att hantera olika adressförslag och överklaganden på landsbygden i jämförelse med inom tätort. Många hänsyn måste tas både till kulturarv, namntraditioner, adresstandard, önskemål från hembygdsföreningar och från samfällighetsföreningar med likartade adresser med mera.

Min fråga är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att snabba på kommunernas adressarbete?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-12-15 Anmäld: 2006-12-15 Besvarad: 2006-12-20 Svar anmält: 2006-12-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-12-20)