adoptivföräldrars pensionsrätt för barnår

Skriftlig fråga 1998/99:683 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)
Fråga 1998/99:683 av Maria Larsson (kd) till socialministern om adoptivföräldrars pensionsrätt för barnår

 

Det har i medier framkommit att föräldrar till adoptivbarn i vissa fall går miste om pensionsrätten för barnår, beroende på att myndigheternas formella godkännande av adoptionen inte blivit klar förrän barnen redan vistats en längre tid i Sverige.

den 31 maj

Reglerna är sådana att adoptionen måste vara formellt godkänd för att föräldern skall få pensionspoäng. Rätten till barnår gäller maximalt fyra år.

Det finns 40 000 adoptivbarn i Sverige. Det saknas tillförlitlig statistik över hur många adoptivföräldrar som gått miste om viktiga pensionspoäng därför att lagstiftningen inte tar hänsyn till praktiskt krångel vid adoptioner.

Mycket tyder också på att man bedömt fallen olika i olika delar av landet, anger NIA (Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor). På vissa håll verkar man få tillgodoräkna sig barnåren från den dag man fått barnet. På andra håll verkar man hålla strikt på formellt beslutsdatum.

Reglerna har nu ändrats så att socialnämndens tillstånd att vårda barnet också ger rätt till barnår i pensionssystemet, men för att föräldrar som missgynnats av systemet retroaktivt skall kunna tillgodoräkna sig barnår krävs en lagändring.

 

På vilket sätt avser ministern medverka till att en förändring kommer till stånd, där adoptivföräldrar får tillgodoräkna sig de fyra första åren man har barnen i sin vård vid beräkning av barnår i pensionssystemet?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-05-31 Besvarad: 1999-06-09 Anmäld: 1999-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga