adoptionsbidraget

Skriftlig fråga 2000/01:922 av Agestav, Amanda (kd)

Agestav, Amanda (kd)

den 16 mars

Fråga 2000/01:922

av Amanda Agestav (kd) till statsrådet Ingela Thalén om adoptionsbidraget

Riksdagen beslutade i samband med budgeten för 2001 att bidraget till adoptivföräldrar skulle öka till 40 000 kr. Denna ökning skedde den 1 januari 2001.

Adoptionsorganisationerna har nu höjt priserna på adoption med ungefär samma belopp. Det innebär för de enskilda adoptivföräldrarna ingen förändring i kostnaderna.

Adoption får inte bli en klassfråga. Det finns många barn som har behov av att komma till ett kärleksfullt hem. De finns också många par i vårt land som kan tänka sig att adoptera. En ytterligare höjning skulle sannolikt resultera i att adoptionsorganisationerna ökade sina avgifter än mer. Vi måste hitta andra vägar.

Avser ministern vidtaga åtgärder för att kostnaderna för internationella adoptioner ska minska?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-03-16 Besvarad: 2001-03-21 Anmäld: 2001-03-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-03-21)