adoptioner

Skriftlig fråga 1999/2000:802 av Hellberg, Owe (v)

Hellberg, Owe (v)

den 6 april

Fråga 1999/2000:802

av Owe Hellberg (v) till statsrådet Ingela Thalén om adoptioner

Ska bara rika ha råd att adoptera? I dagens situation måste frågan sannolikt besvaras med ett ja. Den bilden fick även jag efter att ha träffat ett ungt barnlöst par, bosatta i Gävle, som nyligen adopterat en son. De har bekostat detta med ca 100 000 kr av egna medel.

År 1991 genomfördes 1 100 internationella adoptioner i Sverige, år 1998 hade siffran sjunkit till 824. Med stor säkerhet är den viktigaste orsaken till minskningen de allt högre kostnaderna för en adoption.

Samhället ser det som viktigt att hjälpa människor att bli föräldrar, oavsett deras ekonomiska möjligheter. Samhället finansierar därför både vanliga förlossningar och s.k. IVF-behandlingar, en form av konstgjord befruktning, via skattsedeln. Adoptionsförfarandet får däremot en betydligt sämre behandling. Ersättningen för en adoption är 26 000 kr, vilket är en bråkdel av vad en IVF-behandling kostar.

I dag finns det över 40 miljoner barn i världen som saknar föräldrar. Att ge fler par ekonomisk möjlighet att adoptera skulle ge några av dessa barn en chans till ett bättre liv. Men även det svenska samhället skulle vinna genom att vi får fler i arbetskraft i nästa generation.

Min fråga blir då följande:

Avser ministern att förbättra adoptionsstödet så att fler barnlösa kan adoptera under de närmaste åren?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-04-06 Anmäld: 2000-04-11 Besvarad: 2000-04-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-04-12)