Adoptioner från Thailand och jämställdhetsbonus

Skriftlig fråga 2010/11:583 av Axelsson, Lennart (S)

Axelsson, Lennart (S)

den 10 juni

Fråga

2010/11:583 Adoptioner från Thailand och jämställdhetsbonus

av Lennart Axelsson (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

I interpellation 2009/10:464 har jag tidigare lyft fram frågan om att föräldrar som adopterat barn från Thailand inte behandlats lika i fråga om rätten till jämställdhetsbonus som andra föräldrar. Socialministern svarade då att alla föräldrar naturligtvis skulle behandlas lika och om det fanns något i reglerna som förhindrade detta skulle han se till att det ändrades.

Nu ett år senare nås jag av berättelser om att det fortfarande finns föräldrar i denna grupp som av Försäkringskassan har nekats rätten till jämställdhetsbonus.

Min fråga till socialministern är vilka åtgärder han vidtagit efter vår interpellationsdebatt för att säkerställa att även dessa föräldrar ges de rättigheter som alla andra föräldrar har.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-06-10 Anmäld: 2011-06-10 Besvarad: 2011-06-15 Svar anmält: 2011-06-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-06-15)