ACTA

Skriftlig fråga 2011/12:419 av Holm, Jens (V)

Holm, Jens (V)

den 24 februari

Fråga

2011/12:419 ACTA

av Jens Holm (V)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

EU-kommissionen beslutade i går att skicka avtalet ACTA till EU-domstolen för en juridisk granskning. Granskningen tros ta mellan 12 och 24 månader. En rad europeiska länder har beslutat att avvakta fortsatt implementering av ACTA. Från den svenska regeringen har vi ännu inte hört något. Granskningen hos EU-domstolen ger också EU:s medlemsländer en möjlighet att bidra med synpunkter om ACTA. Det vore intressant att veta om Sverige avser att göra detta.

Med anledning av behandlingen av ACTA i EU-domstolen vill jag ställa följande fråga till justitieminister Beatrice Ask:

Avser justitieministern att verka för att fortsatt implementering av ACTA i Sverige avvaktas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2012-02-24 Anmäld: 2012-02-24 Besvarad: 2012-03-05 Svar anmält: 2012-03-12
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-03-05)