accessnätet

Skriftlig fråga 2000/01:94 av Gylling, Johnny (kd)

Gylling, Johnny (kd)

den 19 oktober

Fråga 2000/01:94

av Johnny Gylling (kd) till näringsminister Björn Rosengren om accessnätet

I Trafikutskottets betänkande 1999/2000 TU:09 behandlades regeringens IT-proposition Ett informationssamhälle för alla. När det gäller operatörers tillgång till accessnätet (telefonledningen ut till de enskilda kunderna) tillkännagavs regeringen att frågan måste få en skyndsam lösning.

Vid ett möte mellan EU:s teleministrar (regeringsrapport EUN2000/1764) enades ministrarna om att de nya reglerna som ger konkurrens på accessnäten ska införas från kommande årsskifte. I rapporten skriver Regeringskansliet att "Eftersom förordningen strider mot den nuvarande svenska grundlagen konstaterades från svensk sida att vi i sak välkomnar de nya bestämmelserna och att Sverige kommer att verka för att den svenska grundlagen ändras i linje med den föreslagna förordningen. Detta kan ske tidigast år 2003."

Det är upprörande att regeringen så lättvindigt har släppt denna fråga vilket kan innebära att Sverige kommer att vara utan riktig konkurrens på accessnäten under flera år framöver. Det kommer att hämma utvecklingen av nya IT-tjänster och göra telefonin och Internetaccessen onödigt dyr för konsumenterna. Uppenbarligen har däremot Post- och telestyrelsen (PTS) tänkt att genomdriva en öppning av accessnäten trots regeringens uppfattning om konflikt med grundlagen.

Min fråga till ministern är därför:

Vad händer med konkurrensen på accessnätet i Sverige efter den 1 januari 2000?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-10-19 Anmäld: 2000-10-24 Besvarad: 2000-10-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-10-31)