abortregisterutredning

Skriftlig fråga 2001/02:1159 av Segelström, Inger (s)

Segelström, Inger (s)

den 14 maj

Fråga 2001/02:1159

av Inger Segelström (s) till socialminister Lars Engqvist om abortregisterutredning

Förra gången abortregisterfrågan var uppe debatterade socialministern och jag frågan i riksdagen. Vi var då helt överens om att ett abortregister inte skulle upprättas.

Nu har Aftonbladet den 4 maj berättat att regeringen tillsätter en ny utredning om abortregister eftersom det är vad Socialstyrelsens forskningsenhet vill.

S-kvinnorna och andra partiers kvinnor har klart deklarerat att något abortregister vill vi inte ha eftersom abort inte är en sjukdom och därför inte faktauppgifter som ska följa kvinnor resten av livet. Kvinnor och speciellt unga kvinnor har berättat att det skulle försvåra för dem att våga ta det svåra beslutet, ett av kvinnors svåraste i livet, om den fria aborten kringskars med ett tvång och uppgiftslämnande som ett abortregister skulle medföra.

Oavsett vad de medicinskt ansvariga för forskningsregistret hos Socialstyrelsen säger till pressen, ser vi s-kvinnor detta som ett hot mot den fria aborten och därför är vi motståndare till ett register.

Min fråga till socialministern är:

Har socialministern för avsikt att införa ett abortregister?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-05-14 Anmäld: 2002-05-21 Besvarad: 2002-05-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-05-22)