Aborträtt vid privat vård

Skriftlig fråga 2007/08:1537 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 13 augusti

Fråga

2007/08:1537 Aborträtt vid privat vård

av Carina Hägg (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd från 2004 måste uppdateras. Föreskrifterna bör inkludera ny lagstiftning samt hur regeringen ska göra känt för utländska kvinnor att abort utförs i Sverige. Att Göran Hägglund slängt upp dörren för systemskifte inom vård och omsorg kräver åtgärder från regeringen och fler kompletteringar i föreskrifterna. I dag kan apotekspersonal inte vägra att sälja preventivmedel, dagen-efter-piller eller abortpiller. Personal inom sjukvården kan inte vägra att medverka till att abort utförs med hänvisning till personlig tro eller tillhörighet i religiös sammanslutning. Erfarenheter från utlandet visar att personal såväl nekar att utföra arbetsuppgifter som utsätts för påtryckningar för att stoppa aborter. Privata vårdgivare, såväl mindre kliniker som privata sjukhus, har i dag ingen laglig skyldighet att utföra abort. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kan inte svara på huruvida abort inkluderas i avtal mellan huvudmän och vårdgivare. Privatisering av vård och omsorg och privata försäkringslösningar kan leda till att privata vårdgivare kan välja bort abortvård. Vid debatt i riksdagen tillbakavisar majoriteten heller inte denna oro. Nu har socialminister Göran Hägglund att vidta åtgärder för att privata vårdgivare inte ska kunna neka abort. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt lagstiftning bör förstärkas för att garantera kvinnor abort.

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta för att Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt lagstiftning ska garantera att såväl offentlig som privat vård utför abort?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-08-13 Anmäld: 2008-08-14 Besvarad: 2008-08-27 Svar anmält: 2008-08-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-08-27)