abortlagstiftningen

Skriftlig fråga 2001/02:1431 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 19 juli

Fråga 2001/02:1431

av Carina Hägg (s) till socialminister Lars Engqvist om abortlagstiftningen

Att irländska kvinnor reser till England för att få göra abort är väl känt. Liksom att många svenskor som hade ekonomiska möjligheter tidigare åkte till Polen för att få göra abort.

I dag har vi en bra lagstiftning i Sverige men det finns fortfarande brister som drabbar vissa kvinnor, främst kvinnor som inte är bosatta i Sverige.

Utländska kvinnor ska inte vara utestängda från att få abort i Sverige. Lagstiftningen i kvinnans hemland ska inte vara avgörande, inte heller om mannen i sammanhanget bor i Sverige eller om man bor inom eller utanför EU-området.

Administrationen kring aborten får inte utformas så att tidsfaktorn riskerar omöjliggöra aborten. Det finns ett ökat internationellt samarbete i vård- och omsorgsfrågor. Ett land kan ha större kapacitet än ett annat, ligga före inom vissa expertområden. Vissa sjukhus vill kanske av ekonomiska skäl ta emot utländska patienter. Abort ska inte ha sämre villkor än annan vård av utländska personer.

Min fråga till regeringen är således vad socialminister Lars Engqvist vidtagit för åtgärder för att undanröja dagens hinder för utländska kvinnor att få genomföra abort i Sverige.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2002-07-19 Besvarad: 2002-08-14 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-08-14)