Abort som en mänsklig rättighet

Skriftlig fråga 2007/08:1606 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 1 september

Fråga

2007/08:1606 Abort som en mänsklig rättighet

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Rätten till abort ska ses som en del av internationella konventioner om mänskliga rättigheter och omfattas av Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Abort ska vara laglig, säker och tillgänglig för alla kvinnor. Europarådet har i en rapport slagit fast att abort ska avkriminaliseras. Jag hävdar att ingen ska straffas för att ha spridit information om eller genomgått en abort i hemlandet eller något annat land.

I dag förnekas kvinnor tillgång till laglig och säker abort även när graviditeten är resultatet av ett sexuellt övergrepp, våldtäkt eller incest eller när en fortsatt graviditet äventyrar kvinnans hälsa och liv. Självklart ska alla kvinnor också ha tillgång till hälso- och sjukvård för behandling av komplikationer som har uppstått efter en abort, även om aborten var olaglig.

Kvinnors rätt till fysisk och psykisk integritet innefattar rätt till abort. Men kvinnor dör trots att kunskapen finns världen över om vad som krävs och trots åtagande från världens ledare om FN:s millenniemål att minska mödradödligheten till 2015. Mödradödligheten är nära förknippad med abortfrågan.

Kvinnors rätt till sin egen kropp och hälsa måste även påverka utvecklingen av de mänskliga rättigheterna. Abortfrågan borde ha en självklar plats under ordförandeskapet i Europarådet och nästa år för EU men samtidigt även i FN. Sveriges förhållningssätt kräver förtydligande. Abort är en del av konventionen om mänskliga rättigheter. Abort är en mänsklig rättighet!

Avser jämställdhetsminister Nyamko Sabuni att vidta några åtgärder för att abort ska ses som en del av Europakonventionen om mänskliga rättigheter och internationella konventioner om mänskliga rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-09-01 Anmäld: 2008-09-02 Besvarad: 2008-09-18 Svar anmält: 2008-09-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-17)