A-kassereglerna och möjligheterna till arbete i annat land

Skriftlig fråga 2008/09:1003 av Astudillo, Luciano (s)

Astudillo, Luciano (s)

den 3 juni

Fråga

2008/09:1003 A-kassereglerna och möjligheterna till arbete i annat land

av Luciano Astudillo (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

De nuvarande a-kassereglerna är alltför strikta och krångliga, vilket drabbar personer som fått tillfällig anställning i annat land. Ett exempel bland många: En svensk nyutexaminerad arkitekt, som under praktiktiden gått med i svenska a-kassan (AEA), fick en tre och en halv månads projektanställning på ett arkitektkontor i Köpenhamn. Han sökte då medlemskap i den danska a-kassan. Av olika orsaker var det omöjligt för honom att anmäla sig till den danska a-kassan under sin första arbetsdag, vilket reglerna kräver. När detta problem uppstod kontaktade han AEA som gav det lugnande beskedet att det inte skulle innebära några problem om han måste söka arbetslöshetsersättning igen. När den danska projektanställningen var avslutad – och han hade under hela sin anställning varit medlem i både den svenska och den danska a-kassan – ansökte han om a-kassa igen. Till sin stora förvåning och förtvivlan fick han avslag på ansökan om inkomstrelaterad a-kassa. Enligt AEA berodde det på att han missat att anmäla sig till den danska a-kassan från första arbetsdagen.

Detta strikta och krångliga regelverk är inte rimligt. Det leder till att vanliga människor hamnar i kläm mellan politiker och myndigheter på grund av att de är driftiga nog att ordna jobb i ett annat land. Det nuvarande regelverket motverkar arbetsmarknadsintegrationen i Öresundsregionen och andra gränsregioner.

Mot denna bakgrund är min fråga till arbetsmarknadsministern:

Vilka initiativ avser arbetsmarknadsministern att ta för att se över och förändra det nuvarande a-kasseregelverket i syfte att främja integrationen av arbetsmarknaden mellan länder som gränsar till varandra?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-06-03 Anmäld: 2009-06-05 Besvarad: 2009-06-10 Svar anmält: 2009-06-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-06-10)