A-kasseavgift för studerande

Skriftlig fråga 2008/09:1199 av Högman, Berit (s)

Högman, Berit (s)

den 2 september

Fråga

2008/09:1199 A-kasseavgift för studerande

av Berit Högman (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

De många arbetslösa som väljer att studera för att öka sina chanser på arbetsmarknaden drabbas hårt av de höga avgifterna till a-kassan. Medan arbetslösa och sjukskrivna får betala en reducerad avgift för sitt medlemskap, får de som studerar fortsätta att betala full avgift. Detta är en orimlig ordning i en situation där alla egna initiativ till utbildning bör uppmuntras. Min fråga till arbetsmarknadsministern är:

Avser arbetsmarknadsministern att ta initiativ till en ändring i den lagparagraf som medger reducerad avgift för bland annat arbetslösa, så att även studerande kan få motsvarande reducering?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-09-02 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-16 Svar anmält: 2009-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-16)