a-kassan vid ideellt arbete

Skriftlig fråga 2001/02:1177 av Arvidsson, Eva (s)

Arvidsson, Eva (s)

den 17 maj

Fråga 2001/02:1177

av Eva Arvidsson (s) till statsrådet Mona Sahlin om a-kassan vid ideellt arbete

I medierna har det på senare tid uppmärksammats att den som är arbetslös och har a-kassa inte kan ägna sig åt ideellt arbete, utan att göra avdrag på a-kasseersättningen. Det är alltså inte möjligt att hjälpa till i barnens fotbollsklubb eller stå några timmar för att hjälpa till med serveringen i ett soppkök om man vill behålla fullständig ersättning. Detsamma gäller ideellt arbete i våra politiska organisationer.

Bakgrunden är att ideellt arbete kolliderar med Arbetsmarknadsstyrelsens krav på att den som har a-kassa ska stå till arbetsmarknadens förfogande.

Människors vilja till engagemang och ideellt arbete är en tillgång för vårt samhälle. Det känns särskilt viktigt att uppmuntra dem som står utanför arbetsmarknaden till delaktighet och att bryta det utanförskap arbetslöshet kan innebära. Jag anser därför att våra regelverk borde öka möjligheterna till ideellt arbete i stället för att försvåra.

Min fråga till statsrådet är:

Avser statsrådet att se över dessa regler, så att det blir lättare för arbetslösa att engagera sig ideellt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-05-17 Anmäld: 2002-05-21 Besvarad: 2002-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-05-24)