A-kassa och arbete utomlands

Skriftlig fråga 2007/08:1321 av Larsson, Lars Mejern (s)

Larsson, Lars Mejern (s)

den 11 juni

Fråga

2007/08:1321 A-kassa och arbete utomlands

av Lars Mejern Larsson (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Regeringsrätten avgjorde nyligen en tvist om a-kassa för en byggnadsarbetare som inte ville ta arbete i Norge, vilket han enligt Regeringsrätten borde ha gjort. Domen innebär att de arbetslösa i landet ställs inför en helt ny situation. De blir tvungna att ta arbete i ett annat land och tvingas samtidigt in i ett annat lands försäkringssystem. Regelverket skiljer sig mellan länderna samtidigt som man går miste om vissa rättigheter i sitt hemland Sverige.

Det handlar exempelvis om färre dagar vid vård av sjukt barn eller föräldraledighet samt om sämre villkor för deltidsarbetslösa och sjuka. Och vid resor till och från jobbet är arbetstagare oförsäkrade i Norge.

Det finns många oklarheter också kring andra arbetsmarknadsregler, eftersom Norge inte är medlem i EU. Även om villkoren på arbetsmarknaden och socialförsäkringssystemet är mycket lika inom Norden, finns det många problem kvar att lösa.

Om värmlänningar enligt Regeringsrätten tvingas ta arbete i Norge, måste det innebära att arbetslösa i Stockholm, Sundsvall och Göteborg blir hänvisade att ta arbete i Finland, Estland eller Tyskland för att inte riskera sänkt ersättning eller att helt förlora sin a-kassa.

Självklart borde ett flytt utomlands bygga på frivillighet. Det är inte rimligt att folk rycks upp från hem och familj och tvingas att lämna landet till kanske osäkra provanställningar och deltidsjobb samma dag de blir arbetslösa.

Min fråga till statsministern är:

Vilka åtgärder avser statsministern att vidta för att arbetslösa inte ska tvingas att flytta utomlands?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-06-11 Anmäld: 2008-06-11 Svar anmält: 2008-06-24 Besvarad: 2008-06-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-24)