a-kassa i samband med elektronisk övervakning

Skriftlig fråga 1997/98:1081 av Ekendahl, Maud (m)

Ekendahl, Maud (m)
Fråga 1997/98:1081 av Maud Ekendahl (m) till arbetsmarknadsministern om a-kassa i samband med elektronisk övervakning

den 9 september

Under ett besök på Frivårdsenheten i Kristianstad framkom att en lokal arbetsförmedling ställt sig tveksam till att dömda som avtjänar straff med elektronisk övervakning har rätt att erhålla arbetslöshetsersättning. Även andra frivårdsmyndigheter har rapporterat till Kriminalvårdsstyrelsen att arbetsförmedlingar är tveksamma till uppbärande av a-kassa under verkställighetstiden.

Kriminalvårdsstyrelsen anser att personer som avtjänar straff mycket väl kan stå till arbetsmarknadens förfogande.

Det är en fördel för den dömde att kunna stå till arbetsmarknadens förfogande under den korta strafftid som gäller vid elektronisk övervakning. Den dömde har rätt att söka och även påbörja ett arbete under verkställigheten. Det måste vara en målsättning att en straffad person så snart som möjligt kan återgå till ett vanligt socialt liv och återigen bli skötsam. Genom att ge tydliga regler till landets arbetsförmedlingar skulle problematiken försvinna.

Vilka åtgärder avser arbetsmarknadsministern vidtaga?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 1998-09-09 Inlämnad: 1998-09-09 Besvarad: 1998-09-24
Svar på skriftlig fråga