700-megahertzbandet

Skriftlig fråga 2015/16:978 av Per Åsling (C)

Per Åsling (C)

till Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)

 

Alliansregeringen beslutade om att frigöra det så kallade 700-megahertzbandet för mobilt bredband i stället för dagens användning för marksänd tv. Denna övergång är planerad till den 31 mars 2017.

Att tilldela 700-megahertzbandet ökar sannolikheten för yttäckning och hög överföringshastighet också långt från mobilmaster och kommer att vara en viktig åtgärd för att ge bättre täckning i landets glesbefolkade delar.

It-ministern har varit förvånansvärt tyst i ärendet och min fråga till statsrådet Mehmet Kaplan är därför:

Avser statsrådet att fullfölja den av Alliansen beslutade politiken om att frigöra 700-megahertzbandet för mobilt bredband och kommer tillstånden i 700-megahertzbandet att förenas med ett täckningskrav?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-03-14 Överlämnad: 2016-03-14 Anmäld: 2016-03-15 Svarsdatum: 2016-03-23 Sista svarsdatum: 2016-03-23
Svar på skriftlig fråga