700-megahertzbandet

Skriftlig fråga 2016/17:1136 av Per Åsling (C)

Per Åsling (C)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

700-megahertzbandet har hittills använts för tv-signaler och har en överlägsen geografisk räckvidd. Att frigöra 700-megahertzbandet för mobiltelefoni skulle förändra förutsättningarna för bättre täckning på landsbygden.

Post- och telestyrelsen fick i uppdrag att förbereda en auktion som lösgjorde bandet för teleoperatörerna – en lång och komplicerad process som skulle gå i mål i december i fjol. Bara dagar före auktionen stoppades den av Peter Eriksson, och frågan begravdes i en utredning.

Den konkreta effekten av det enskilda beslutet är att möjligheterna till bättre mobiltäckning i vårt län skjutits på en obestämd framtid. Peter Eriksson lät då lova att detta inte skulle dröja särskilt lång tid. Till Sveriges Radio P4 Jämtland sa Peter Eriksson följande: Det riskerar att senareläggas med några månader eller ett år kanske. Några månader har nu gått men ännu har ingenting hänt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

När kommer arbetet med 700-megahertzbandet att återupptas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-29 Överlämnad: 2017-03-29 Anmäld: 2017-03-30 Svarsdatum: 2017-04-05 Sista svarsdatum: 2017-04-05
Svar på skriftlig fråga