3G-master

Skriftlig fråga 2002/03:676 av Eneroth, Tomas (s)

Eneroth, Tomas (s)

den 14 mars

Fråga 2002/03:676

av Tomas Eneroth (s) till statsrådet Ulrica Messing om 3 G-master

Riksdagen har beslutat om en mycket ambitiös utbyggnad av tredje generationens mobiltelefonisystem. Praktiskt taget hela landet ska få tillgång till 3 G-nätet. Trots de problem som branschen har för närvarande är bedömningen att detta är en viktig och framtidsinriktad investering på lång sikt. Utbyggnadsplanerna har dock gett upphov till en omfattande kritik och oro som måste tas på största allvar. Många oroar sig för effekterna av elektromagnetisk strålning. Det finns också en oro för att masterna placeras utan hänsyn till att boendemiljö och landskapsbild förfulas. I en debattartikel nyligen jämfördes med de hårda krav som i det avseendet ställs vid etableringen av vindkraft. Jag delar uppfattningen att lika hårda krav självklart ska ställas när det gäller 3 G-nätet. Placeringen av master måste noga övervägas liksom till exempel möjligheterna att genom samverkan nedbringa antalet master.

Jag vill fråga statsrådet vilka ytterligare åtgärder hon är beredd att vidta för att etableringen av 3 G-nätet ska ske på ett för miljö och hälsa så skonsamt sätt som möjligt.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-03-14 Anmäld: 2003-03-14 Besvarad: 2003-03-19 Svar anmält: 2003-03-19
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-03-19)